Goodbye 2020.....Helloooo 2021!!!!!

Even een kleine BLOG voor het einde van het jaar.......


En wat een bewogen jaar het was....Classic Cars Bikes and More heeft veel mooie projecten mogen doen en afleveren. En er zijn nog veel mooie projecten gaande en er komt nog heel wat aan in 2021 voor Classic Cars Bikes and More. Hieronder een kleine compilatie. Niet alles staat erbij, maar maakt een goede indruk van wat we bij Classic Cars Bikes and More doen.Ook Classic Cars Bikes and More heeft de crisis gevoeld dit jaar, maar we zijn vol positiviteit door gegaan en hebben gewoon volgehouden. En dat heeft zijn vruchten Nationaal en Internationaal afgeworpen. En we staan sterk voor ons merk en werk..

Kijk maar eens op onze pagina Projects. Klik HIER om een kijkje te nemen. Hier kun je alle projecten blijven volgen die gaande zijn of al afgerond zijn. Hier kun je een indruk krijgen wat Classic Cars Bikes and More allemaal doet en kan.


En zoals beloofd op de valreep nog een nieuw PRODUCT!!! Klik HIER om eens een kijkje te nemen op onze nieuwe pagina.


En ja tegenwoordig word de BLOG van Classic Cars Bikes and More in Nederlands en Engels gebracht. Dit voor onze Internationale klanten/volgers die er steeds meer bij komen. En we gaan 2021 over naar een vernieuwde website. Dit om jullie nog beter te bedienen en te betrekken bij Classic Cars Bikes and More. En zoals gezegd komen er nog een aantal spectaculaire aan die ik nog niet kan verklappen. Uiteraard kan ik wel een klein tipje van de sluier oplichten.....Classic Cars Bikes and More gaat iets bijzonders doen wat nog niet veel of waarschijnlijk helemaal niet gedaan word in Nederland!!!! En dit is iets waar je als trouwe volger van Classic Cars Bikes and More zeker van kan profiteren. Dus blijf ons volgen op Instagram, Facebook en natuurlijk onze site. En download eventueel onze gratis APP om op te hoogte te blijven van alles.


VANUIT HIER WENSEN WIJ IEDEREEN EEN HELE HELE FIJNE JAARWISSELING EN LATEN WE 2020 OP EEN POSITIEVE MANIER BEKIJKEN EN VOLGAS NAAR 2021 GAAN EN DAAR EEN SUCCES VAN MAKEN!!!!!!! BEDANKT VOOR JULLIE INTERESSE IN CLASSIC CARS BIKES AND MORE EN OP NAAR EEN MOOI NIEUW JAAR MET HEEL VEEL NIEUWE KANSEN EN PROJECTEN.


EEN GEZOND EN GELUKKIG EN KLASSIEK 2021 GEWENST VAN

CLASSIC CARS BIKES AND MORE.


SEEE YOU 2020 AND HELLOOOOOOO 2021


English version:


Just a small BLOG for the end of the year .......

And what an eventful year it was .... Classic Cars Bikes and More has been able to do and deliver many beautiful projects. And there are still many great projects going on and a lot more to come in 2021 for Classic Cars Bikes and More. Above a small compilation. Not everything is included, but it makes a good impression of what we do at Classic Cars Bikes and More.

Classic Cars Bikes and More has also felt the crisis this year, but we went on full of positivity and just kept going. And that has paid off nationally and internationally. And we stand strong for our brand and work ..
Take a look at our Projects page. Click HERE to take a look. Here you can continue to follow all projects that are ongoing or have already been completed. Here you can get an impression of what Classic Cars Bikes and More does and can do.

And as promised, a new PRODUCT at the last minute !!! Click HERE to take a look at our new page.

And yes nowadays the BLOG of Classic Cars Bikes and More is brought in Dutch and English. This for our International customers / followers who are adding more and more. And we will switch to a new website in 2021. This to serve you even better and to involve you in Classic Cars Bikes and More. And as said, there are a number of spectacular ones that I cannot reveal yet. Of course I can lift a tip of the veil ..... Classic Cars Bikes and More is going to do something special that is not done much or probably not at all in the Netherlands !!!! And this is something that you can certainly benefit from as a loyal follower of Classic Cars Bikes and More. So keep following us on Instagram, Facebook and of course our site. And if you want, download our free APP to keep up to date with everything.

FROM HERE WE WISH EVERYONE A VERY VERY HAPPY YEAR CHANGE AND LET'S WATCH 2020 IN A POSITIVE WAY AND GO FULL-GAS TO 2021 AND MAKE IT A SUCCESS !!!!!!! THANK YOU FOR YOUR INTEREST IN CLASSIC CARS BIKES AND MORE AND ONTO A BEAUTIFUL NEW YEAR WITH LOTS OF NEW OPPORTUNITIES AND PROJECTS.

   A HEALTHY AND HAPPY AND CLASSIC 2021 WISHED FROM
        CLASSIC CARS BIKES AND MORE.

       SEEE YOU 2020 AND HELLOOOOOOO 2021
 • Instagram Social Icon
 • Twitter - White Circle
 • Facebook - White Circle

© 2016 Created by classiccarsbikesandmore (en JorritBust)